One Life English & Visa là nơi giúp người Việt Nam tự tin sử dụng Tiếng Anh như người bản xứ để sánh tầm quốc tế. Thông qua Tiếng Anh, chúng tôi sẽ giúp bạn thay đổi một phần cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn (Dễ dàng tiếp cận tri thức thế giới, thu nhập cao hơn, được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ hơn và có cơ hội trải nghiệm toàn cầu,…)

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Đặt cho mình sứ mệnh thay đổi và giúp đỡ cuộc đời 5000 người thông qua chương trình Mentoring English.

Cố vấn, hướng dẫn Mentee (học viên) hình thành và phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh toàn diện – vừa giao tiếp thuần thục trong cuộc sống thường ngày, vừa sử dụng tốt trong các môi trường học tập, thi cử, làm việc trong nước và quốc tế.

Chúng tôi còn thực hiện sứ mệnh của mình thông qua việc truyền lửa, tạo động lực, giúp Mentee phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân để ngày càng đến gần hơn với cánh cửa thành công thông qua chương trình “Mentoring English” độc quyền tại One Life English & Visa.